петък, 28 август 2015 г.

Обучават 36 души за работа на новото сметище в Перник

36 души ще преминат специално обучение за работа на новото сметище в Перник.
Регионалното депо за твърди битови отпадъци ще заработи на 1 октомври.

Работниците ще преминат курс за работа с компостери, рециклатори и други машина. Обучението ще продължи до края на септември, съобщиха от общината.

Новото сметище е почти напълно готово. В момента се извършва асфалтиране на пътя до депото. Трасето е с дължина 1 600 метра и минава през квартал Мошино.

Стойността на новото депо е 21 467 427, 26 лв. То е разположено на 140 дка върху терен, където се е помещавало най-старото сметище на Перник в местността „Чокладиновец“ в землището на с. Люлин. След предварително третиране и обезвреждане отпадъкът ще бъде силно минимизиран. Депото ще обслужва шестте общини на територията на Пернишка област със 170 населени места и 133 001 души население, които генерират 46 000 тона отпадъци годишно.

mirogled.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар